DDC 658.4094
Nhan đề Focus / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2019.
Mô tả vật lý ix, 161 p. ; 18 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Tóm tắt The importance of achieving deep focus goes beyond your own productivity--focus allows you to lead others successfully, harness your emotions, and find greater workplace fulfillment. Yet the forces challenging sustained focus range from dinging phones to overwork to looming worries. This book explains how to strengthen your ability to focus, manage your team's attention, and break the cycle of distraction. This volume includes the work of: - Daniel Goleman - Heidi Grant - Amy Jen Su - Rasmus Hougaard -- Provided by publisher.
Thuật ngữ chủ đề Interest (Psychology)
Thuật ngữ chủ đề Leadership
Thuật ngữ chủ đề Emotional intelligence
Từ khóa tự do Khả năng lãnh đạo
Từ khóa tự do Điều hành
Từ khóa tự do Trí tuệ cảm xúc
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117246
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158996
0021
004837917F9-78D4-4B07-BB0E-8ECBB7759F7A
005202007021238
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781633696587
039|a20200702123825|btult|y20200630093311|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a658.4094|bFOC
24500|aFocus / |cHarvard Business Review Press.
260 |aBoston, Massachusetts : |bHarvard Business Review Press,|c2019.
300 |aix, 161 p. ; |c18 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
520 |aThe importance of achieving deep focus goes beyond your own productivity--focus allows you to lead others successfully, harness your emotions, and find greater workplace fulfillment. Yet the forces challenging sustained focus range from dinging phones to overwork to looming worries. This book explains how to strengthen your ability to focus, manage your team's attention, and break the cycle of distraction. This volume includes the work of: - Daniel Goleman - Heidi Grant - Amy Jen Su - Rasmus Hougaard -- Provided by publisher.
65000|aInterest (Psychology)
65000|aLeadership
65000|aEmotional intelligence
6530 |aKhả năng lãnh đạo
6530 |aĐiều hành
6530 |aTrí tuệ cảm xúc
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117246
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117246 TK_Tiếng Anh 658.4094 FOC Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào