DDC 153
Nhan đề Self-awareness / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2019
Mô tả vật lý ix, 162 p. ; 18 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Tóm tắt Self-awareness is the bedrock of emotional intelligence. It enables you to see your talents, shortcomings, and potential--but you won't be able to achieve it through personality tests or quarterly feedback alone. This book will teach you how to understand your thoughts and emotions, how to persuade colleagues to share what they really think of you, and why self-awareness will spark more productive and rewarding relationships with your employees and bosses. This volume includes the work of: - Robert Steven Kaplan - Susan David - Tasha Eurich - H. James Wilson
Thuật ngữ chủ đề Self-consciousness (Awareness)
Thuật ngữ chủ đề Management
Thuật ngữ chủ đề Emotional intelligence
Thuật ngữ chủ đề Employees-Psychology
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Trí tuệ cảm xúc
Từ khóa tự do Tự nhận thức
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117256
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158999
0021
00435AC66B5-E7D0-4214-996A-38BB93BB3653
005202007021225
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781633696617
039|a20200702122532|btult|y20200630100606|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a153|bSEL
24500|aSelf-awareness / |cHarvard Business Review Press.
260 |aBoston, Massachusetts :|bHarvard Business Review Press,|c2019
300 |aix, 162 p. ;|c18 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
520 |aSelf-awareness is the bedrock of emotional intelligence. It enables you to see your talents, shortcomings, and potential--but you won't be able to achieve it through personality tests or quarterly feedback alone. This book will teach you how to understand your thoughts and emotions, how to persuade colleagues to share what they really think of you, and why self-awareness will spark more productive and rewarding relationships with your employees and bosses. This volume includes the work of: - Robert Steven Kaplan - Susan David - Tasha Eurich - H. James Wilson
65000|aSelf-consciousness (Awareness)
65000|aManagement
65000|aEmotional intelligence
65010|aEmployees|xPsychology
6530 |aQuản lí
6530 |aTrí tuệ cảm xúc
6530 |aTự nhận thức
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117256
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117256 TK_Tiếng Anh 153 SEL Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào