DDC 418.007
Tác giả CN Branden, Kris van den.
Nhan đề Task-based language education : from theory to practice / Kris Van den Branden.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2006.
Mô tả vật lý 284 tr. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Language-Education-Study and teaching.
Từ khóa tự do Language
Từ khóa tự do Education
Từ khóa tự do Giảng dạy ngôn ngữ
Từ khóa tự do Study and teaching
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117451
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159000
0021
0048871FADD-ABB0-4651-83AD-DE31331DD693
005202007101358
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9780521689526
039|a20200710135802|btult|y20200630100941|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a418.007|bBRA
1001 |aBranden, Kris van den.
24510|aTask-based language education : from theory to practice /|cKris Van den Branden.
260 |aCambridge :|bCambridge Univ. Press,|c2006.
300 |a284 tr. ;|c23 cm.
65010|aLanguage|xEducation|xStudy and teaching.
6530 |aLanguage
6530 |aEducation
6530 |aGiảng dạy ngôn ngữ
6530 |aStudy and teaching
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117451
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117451 TK_Tiếng Anh 418.007 BRA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào