DDC 401.41
Tác giả CN Bayley, Paul.
Nhan đề Cross-cultural perspectives on parliamentary discourse / Paul Bayley.
Thông tin xuất bản Amsterdam : Benjamins, cop., 2004.
Mô tả vật lý 384 tr. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Discourse analysis-Political aspects
Từ khóa tự do Phân tích diễn ngôn
Từ khóa tự do Communication in politics
Từ khóa tự do Discourse analysis
Từ khóa tự do Cross-cultural studies
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117450
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159005
0021
0049FAF641A-2B1F-4E52-8D71-ADAD60A2F6DC
005202007101347
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a9027227004
039|a20200710134737|btult|y20200630105721|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a401.41|bBAY
1001 |aBayley, Paul.
24510|aCross-cultural perspectives on parliamentary discourse /|cPaul Bayley.
260 |aAmsterdam :|bBenjamins, cop.,|c2004.
300 |a384 tr. ;|c22 cm.
65010|aDiscourse analysis|xPolitical aspects
6530 |aPhân tích diễn ngôn
6530 |aCommunication in politics
6530 |aDiscourse analysis
6530 |aCross-cultural studies
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117450
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117450 TK_Tiếng Anh 401.41 BAY Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào