DDC 428.007
Tác giả CN Crookes, Graham V.
Nhan đề Values, philosophies, and beliefs in TESOL : making a statement / Graham V. Crookes.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
Mô tả vật lý 277 tr. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Ability testing
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers.
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117463
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159012
0021
004C13F7C00-9498-4944-8F7D-E2AA5CF59407
005202007101052
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780521741279
039|a20200710105215|btult|y20200630163411|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.007|bCRO
1001 |aCrookes, Graham V.
24510|aValues, philosophies, and beliefs in TESOL :|bmaking a statement /|cGraham V. Crookes.
260 |aCambridge :|bCambridge University Press,|c2009.
300 |a277 tr. ;|c23 cm.
65010|aEnglish language|xAbility testing
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers.
6530 |aTiếng Anh
6530 |aStudy and teaching
6530 |aGiảng dạy
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117463
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117463 TK_Tiếng Anh 428.007 CRO Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào