DDC 371.3
Tác giả CN Glazer, Francine S.
Nhan đề Blended learning : across the disciplines, across the academy / Francine S. Glazer, James Rhem.
Thông tin xuất bản Sterling, Virginia : Stylus, 2012.
Mô tả vật lý 138 p. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Education-Internet in higher education-Blended learning.
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Từ khóa tự do Education
Từ khóa tự do Internet trong giáo dục
Từ khóa tự do Blended learning
Từ khóa tự do Internet in higher education
Tác giả(bs) CN Rhem, James Foreword.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117455
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159014
0021
004A8325F5B-80BC-448E-BA15-FFCEEFE9A111
005202007100815
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9781579223243
039|a20200710081558|btult|y20200630165356|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a371.3|bGLA
1001 |aGlazer, Francine S.
24510|aBlended learning :|bacross the disciplines, across the academy /|cFrancine S. Glazer, James Rhem.
260 |aSterling, Virginia :|bStylus,|c2012.
300 |a138 p. ;|c23 cm.
65010|aEducation|xInternet in higher education|xBlended learning.
6530 |aGiáo dục đại học
6530 |aEducation
6530 |aInternet trong giáo dục
6530 |aBlended learning
6530 |aInternet in higher education
7001 |aRhem, James|eForeword.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117455
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117455 TK_Tiếng Anh 371.3 GLA Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào