DDC 428.0071
Tác giả CN Kasper, Loretta F,
Nhan đề Content-based college ESL instruction / Loretta F. Kasper, ...
Thông tin xuất bản Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
Mô tả vật lý 227 tr. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching (higher)-Hoa Kì
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Interdisciplinary approach in education
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Brinton, Donna M.
Tác giả(bs) CN Babbitt, Marcia.
Tác giả(bs) CN Mlynarczyk, Williams.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117467
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159018
0021
0046104EB36-7BA8-47A6-A173-767A6DC31F50
005202007091553
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |a0805830766
039|a20200709155352|btult|c20200709155334|dtult|y20200701095737|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.0071|bKAS
1001 |aKasper, Loretta F,|d1951-
24510|aContent-based college ESL instruction /|cLoretta F. Kasper, ...
260 |aMahwah, New Jersey :|bLawrence Erlbaum Associates,|c2000.
300 |a227 tr. ;|c23 cm.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching (higher)|bHoa Kì
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching
6530 |aInterdisciplinary approach in education
6530 |aGiảng dạy
7001|aBrinton, Donna M.
7001|aBabbitt, Marcia.
7001|aMlynarczyk, Williams.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117467
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117467 TK_Tiếng Anh 428.0071 KAS Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào