• Sách, chuyên khảo, tuyển tập
  • 428.1 NGH
    "Hack" não IELTS : Nạp siêu tốc 1550 từ vựng và collocations trong 50 ngày với âm thanh tương tự và truyện chêm.
DDC 428.1
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hiệp.
Nhan đề "Hack" não IELTS : Nạp siêu tốc 1550 từ vựng và collocations trong 50 ngày với âm thanh tương tự và truyện chêm. Quyển A / Nguyễn Văn Hiệp chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2018.
Mô tả vật lý 420 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Từ vựng-Phương pháp học
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Từ vựng
Từ khóa tự do IELTS
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117447
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159020
0021
004606CA51E-C885-4B7E-83B4-6F3C1C675706
005202007091446
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047750184
039|a20200709144658|btult|y20200701101631|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.1|bNGH
1000 |aNguyễn, Văn Hiệp.
24510|a"Hack" não IELTS : Nạp siêu tốc 1550 từ vựng và collocations trong 50 ngày với âm thanh tương tự và truyện chêm.|nQuyển A /|cNguyễn Văn Hiệp chủ biên.
260 |aHà Nội :|bNxb. Thế giới,|c2018.
300 |a420 tr. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xTừ vựng|xPhương pháp học
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTừ vựng
6530 |aIELTS
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117447
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117447 TK_Tiếng Anh 428.1 NGH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào