DDC 371.1
Tác giả CN Fetherston, Tony.
Nhan đề Becoming an effective teacher / Tony Fetherston.
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản South Melbourne, Victoria : Thomson, 2007.
Mô tả vật lý xiv, 362 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Teaching-Australia-Stydying and teaching.
Từ khóa tự do Giáo viên
Từ khóa tự do Teaching
Từ khóa tự do Australia
Từ khóa tự do Stydying and teaching
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117452
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159021
0021
004FA14652F-10FD-4C35-8DF5-2098BCC56243
005202007091437
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |a9780170127363
039|a20200709143730|btult|y20200701102433|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a371.1|bFET
1001 |aFetherston, Tony.
24510|aBecoming an effective teacher /|cTony Fetherston.
250 |a1st ed.
260 |aSouth Melbourne, Victoria : |bThomson,|c2007.
300 |axiv, 362 tr. ;|c25 cm.
65010|aTeaching|bAustralia|xStydying and teaching.
6530 |aGiáo viên
6530 |aTeaching
6530 |aAustralia
6530 |aStydying and teaching
6530 |aGiảng dạy
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117452
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117452 TK_Tiếng Anh 371.1 FET Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào