DDC 658.4052
Tác giả CN Tan, Joo Seng.
Nhan đề Strategies for effective cross-cultural negotiation : the F.R.A.M.E approach / Joo Seng Tan, Elizabeth N K Lim.
Thông tin xuất bản Singapore ; New York : McGraw Hill, 2004.
Mô tả vật lý xvi, 210 p. : ill., maps ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Negotiation in business-Cross-cultural studies.
Thuật ngữ chủ đề Negotiation-Cross-cultural studies.
Từ khóa tự do Negotiation
Từ khóa tự do Cross-cultural studies
Tác giả(bs) CN Lim, Elizabeth N K.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000117454
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159023
0021
0044456BA66-DFF7-453E-8ADE-7569C1246B54
005202007091433
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a0071234780
039|a20200709143356|btult|y20200701104543|zhuongnt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a658.4052|bTAN
1001 |aTan, Joo Seng.
24510|aStrategies for effective cross-cultural negotiation :|bthe F.R.A.M.E approach /|cJoo Seng Tan, Elizabeth N K Lim.
260 |aSingapore ; New York :|bMcGraw Hill,|c2004.
300 |axvi, 210 p. :|bill., maps ;|c23 cm.
65010|aNegotiation in business|xCross-cultural studies.
65010|aNegotiation|xCross-cultural studies.
6530 |aNegotiation
6530 |aCross-cultural studies
7001 |aLim, Elizabeth N K.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000117454
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117454 TK_Tiếng Anh 658.4052 TAN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào