• Luận văn
  • 428.30071 VUT
    Modifying specking tasks in Tieng Anh 11 textbook to improve students' motivation in speaking lesons - an action research project at Bac Giang high school for gifted students =
Ký hiệu xếp giá 428.30071 VUT
Tác giả CN Vũ, Thị Kim Thủy.
Nhan đề Modifying specking tasks in Tieng Anh 11 textbook to improve students' motivation in speaking lesons - an action research project at Bac Giang high school for gifted students =Điều chỉnh bài tập dạy nói trong sách tiếng Anh 11 để nâng cao hứng thú học tập của học sinh trong các giờ học nói - Nghiên cứu cải tiến tại trường PTTH chuyên Bắc Giang /Vũ Thị Kim Thủy ; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng, biểu đồ. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nói-Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Trường THPT chuyên Bắc Giang
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Bảo Hương
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000117539
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000117538
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159072
0027
004FBEBBD95-FCA2-4122-8579-B3D7259846E0
005202007201524
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200720152423|btult|c20200708094007|dmaipt|y20200706080107|zsinhvien
0410 |avie
044 |avm
08204|a428.30071|bVUT
1000 |aVũ, Thị Kim Thủy.
24510|aModifying specking tasks in Tieng Anh 11 textbook to improve students' motivation in speaking lesons - an action research project at Bac Giang high school for gifted students =|bĐiều chỉnh bài tập dạy nói trong sách tiếng Anh 11 để nâng cao hứng thú học tập của học sinh trong các giờ học nói - Nghiên cứu cải tiến tại trường PTTH chuyên Bắc Giang /|cVũ Thị Kim Thủy ; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020.
300 |a65 tr. :|bBảng, biểu đồ. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nói|xGiảng dạy
6530|aNghiên cứu và giảng dạy
6530|aTiếng Anh
6530|aPhương pháp giảng dạy
6530|aTrường THPT chuyên Bắc Giang
6530|aKĩ năng nói
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aĐinh, Thị Bảo Hương|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000117539
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000117538
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117539 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 VUT Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000117538 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 VUT Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào