DDC 895.9223
Tác giả CN Lê, Hoài Nam.
Nhan đề Hành trình của người lính : Tập truyện / Lê Hoài Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý 423 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam hiện đại-Truyện ngắn.
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam hiện đại
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 3(1): 000117591
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159260
0021
0043577ECD2-5082-49E7-9A63-BDCC174463E5
005202009041549
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049778339
039|a20200904154903|bhuongnt|c20200714155637|dtult|y20200714105800|zsinhvien
0410 |avie
044 |avm
08204|a895.9223|bLEN
1000 |aLê, Hoài Nam.
24510|aHành trình của người lính :|bTập truyện / |cLê Hoài Nam.
260 |aHà Nội : |bHội nhà văn, |c2019.
300 |a423 tr. ; |c21 cm.
490 |aLiên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
65017|aVăn học Việt Nam hiện đại|xTruyện ngắn.
6530 |aVăn học Việt Nam hiện đại
6530 |aTruyện ngắn
852|a100|bCafe sách tầng 3|j(1): 000117591
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117591 Cafe sách tầng 3 895.9223 LEN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào