Tác giả TT 日本語教育学会.
Nhan đề 日本語教育[Japanese language education].
Thông tin xuất bản 日本 : 日本語教育学会, 2020.
Kỳ phát hành Hàng quý (Tạm tính)
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000117820-1, 000118519-20
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2020 đến ...
  Hàng quý (Tạm tính).
  Đã nhận
  Số 175 (Tháng 4/2020) : 2 bản.Lần đầu nhận số 175 vào ngày 14.7.2020.;175, 04/2020;176, 08/2020
  Đã mất
  ;174, 01/2020
000 00000nas#a2200000ui#4500
00159291
0029
004DD6DC153-1DE1-4688-A2A0-B7C8584C4134
005202007151021
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a03894037
039|a20200715102122|bhuongnt|y20200715101635|zhuongnt
041 |ajpn
044 |aja
110 |a日本語教育学会.
245 |a日本語教育[Japanese language education].
260 |a日本 :|b日本語教育学会,|c2020.
310 |aHàng quý (Tạm tính)
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000117820-1, 000118519-20
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117820 TK_Báo tạp chí Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000117821 TK_Báo tạp chí Sách 2
3 000118519 TK_Báo tạp chí Sách 3
4 000118520 TK_Báo tạp chí Sách 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2020 đến: 01/01/2021

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
176, 08/202001/01/2023Đã về000118519,000118520
175, 04/202001/04/2020Đã về000117820,000117821

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào