Tác giả CN Nguyễn, Văn A.
Nhan đề Test 245 Tên tài liệu. Phần còn lại của nhan đề / Tập 1, Tên tập [sound recording] : Nguyễn Văn A.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159346
0021
0041D73351A-B55C-41DB-83D1-CF6A13C11866
005202007301646
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200730164623|bkhangtt|c20200728112852|dtult|y20200728112433|ztult
100 |aNguyễn, Văn A.
245 |aTest 245 Tên tài liệu. |nTập 1, |pTên tập|h[sound recording] : |bPhần còn lại của nhan đề / |cNguyễn Văn A.
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào