LCC P53.85
DDC 418.00711
Nhan đề Second language teacher education / edited by Jack C. Richards and David Nunan.
Thông tin xuất bản Cambridge [England] ;New York : Cambridge University Press, 1990.
Mô tả vật lý xii, 340 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Sách chương trình cử nhân khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch.
Thuật ngữ chủ đề Modern language teachers-Professtional education.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ hiện đại-Giáo viên-Giáo dục chuyên nghiệp-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Giáo dục chuyên nghiệp.
Từ khóa tự do Giáo viên.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ hiện đại.
Tác giả(bs) CN Nunan, David.
Tác giả(bs) CN Richards, Jack C.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000092922
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/cam024/89037286.html
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/89037286.html
000 00000cam a2200000 a 4500
00159348
0021
00461227
005202008041032
008170829s1990 enk eng
0091 0
020|a0521387795 (pbk.)
035##|a20132516
039|a20200804103227|bmaipt|c20170829150734|dhueltt|y20170829150734|zanhpt
0410 |aeng
044|aenk
05000|aP53.85|b.S43 1990
08204|a418.00711|220|bSEC
24510|aSecond language teacher education /|cedited by Jack C. Richards and David Nunan.
260|aCambridge [England] ;|aNew York :|bCambridge University Press,|c1990.
300|axii, 340 p. :|bill. ;|c24 cm.
500|aSách chương trình cử nhân khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch.
504|aIncludes bibliographical references (p. 313-328).
65010|aModern language teachers|xProfesstional education.
65017|aNgôn ngữ hiện đại|xGiáo viên|xGiáo dục chuyên nghiệp|2TVĐHHN.
6530 |aGiáo dục chuyên nghiệp.
6530 |aGiáo viên.
6530 |aNgôn ngữ hiện đại.
7001 |aNunan, David.
7001 |aRichards, Jack C.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000092922
85641|3Publisher description|uhttp://www.loc.gov/catdir/description/cam024/89037286.html
85641|3Table of contents|uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/89037286.html
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào