DDC 306.0994
Tác giả CN Clancy, Laurie
Nhan đề Culture and customs of Australia / Laurie Clancy
Thông tin xuất bản Westport, Conn : Greenwood Press, 2004
Mô tả vật lý 191tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Social life and customs-Australia
Thuật ngữ chủ đề Australia-Culture-Customs
Thuật ngữ chủ đề Úc-Văn hóa-Phong tục
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Úc
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Văn hóa các nước nói tiếng Anh
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516001(1): 000118122
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159434
00220
004F155DB84-204C-4772-A6B8-D838E8832240
005202009141002
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a0313321698
039|a20200914100214|btult|y20200911091554|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a306.0994|bCLA
10010|aClancy, Laurie
24510|aCulture and customs of Australia /|cLaurie Clancy
260 |aWestport, Conn : |bGreenwood Press, |c2004
300 |a191tr. ; |c24cm.
65010|aSocial life and customs|xAustralia
65010|aAustralia|xCulture|xCustoms
65017|aÚc|xVăn hóa|xPhong tục
6530 |aVăn hóa
6530 |aPhong tục
6530 |aXã hội
6530 |aÚc
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aVăn hóa các nước nói tiếng Anh
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516001|j(1): 000118122
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118122 Tài liệu môn học MH AN 306.0994 CLA Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào