• Tài liệu môn học
  • 001.2 VOS
    Wissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich! : mit zahlreichen Abbildungen und Übersichten /
DDC 001.2
Tác giả CN Voss, Rödiger
Nhan đề Wissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich! : mit zahlreichen Abbildungen und Übersichten / Rödiger Voss
Lần xuất bản 6. überareitete
Thông tin xuất bản München : UVK Verlag, 2019
Mô tả vật lý 206 S: ill, Diagramme ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsche
Thuật ngữ chủ đề Study skills
Thuật ngữ chủ đề Wissenschaftliches Arbeiten
Từ khóa tự do Phương pháp học tập
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118097
000 00000nam#a2200000u##4500
00159435
00220
004C82CC702-2B03-461B-BFAA-09CC691A31F1
005202009110937
008200911s2019 vm vie
0091 0
020 |a9783825287382
039|a20200911093755|btult|c20200911093741|dtult|y20200911092429|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a001.2|bVOS
1001 |aVoss, Rödiger
24510|aWissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich! : mit zahlreichen Abbildungen und Übersichten / |cRödiger Voss
250 |a6. überareitete
260 |aMünchen : |bUVK Verlag, |c2019
300 |a206 S: |bill, Diagramme ; |c24 cm.
65000|aDeutsche
65000|aStudy skills
65000|aWissenschaftliches Arbeiten
6530 |aPhương pháp học tập
6530 |aPhương pháp nghiên cứu
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118097
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118097 Tài liệu môn học MH DC 001.2 VOS Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào