DDC 428.34
Tác giả CN Bennett, Gena
Nhan đề Listening practice through dictation 2/ Gena Bennett.
Thông tin xuất bản [Santa Fe Springs, Calif.] : Compass Pub., 2007
Mô tả vật lý 127tr. + 19tr. transcripts & answer key. ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Listening skill
Thuật ngữ chủ đề Listening skill-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Spoken English.
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Kỹ năng nghe
Tác giả(bs) CN Bennett, Gena
Tác giả(bs) CN Lee, Kelly
Tác giả(bs) CN Murugesan, Vinodini.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516001(2): 000118127-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00159437
00220
0044575815A-9F2A-4AC7-9202-91516F0A1F4C
005202009141528
008200914s2007 vm vie
0091 0
020 |a9781599661056
039|a20200914152850|btult|c20200914150624|dtult|y20200911092945|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.34|bBEN
1001|aBennett, Gena
24500|aListening practice through dictation 2/|cGena Bennett.
260 |a[Santa Fe Springs, Calif.] : |bCompass Pub., |c2007
300 |a127tr. + 19tr. transcripts & answer key. ; |c28cm.
65010|aEnglish language|xListening skill
65010|aListening skill|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xSpoken English.
6530 |aKĩ năng nghe
6530|aTiếng Anh
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aKỹ năng nghe
693 |aGiáo trình
70010|aBennett, Gena
70010|aLee, Kelly
70010|aMurugesan, Vinodini.
852|a100|bTài liệu môn học|c516001|j(2): 000118127-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118128 Tài liệu môn học MH AN 428.34 BEN Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118127 Tài liệu môn học MH AN 428.34 BEN Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào