DDC 438
Nhan đề Netzwerk : Deutsch als Fremdsprache A2,1 Kurs- und Arbeitsbuch A2. Teil 1 : mit DVD und Audio-CDs / Stéfanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017
Mô tả vật lý 1 vol. (168 p.) : ill. en coul. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch
Thuật ngữ chủ đề Lernen und Lehren
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Sách bài tập
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Thực hành tiếng 1A2
Tác giả(bs) CN Schmitz, Helen
Tác giả(bs) CN Dengler, Stefanie
Tác giả(bs) CN Rusch, Paul
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118069-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159438
00220
004D6CE328B-9D11-4620-B61D-22A924D13DA7
005202009111559
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783126061421
039|a20200911155926|btult|y20200911093751|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438|bNET
24500|aNetzwerk : Deutsch als Fremdsprache A2,1 Kurs- und Arbeitsbuch A2. |nTeil 1 : mit DVD und Audio-CDs / |cStéfanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber
260 |aStuttgart : |bErnst Klett Sprachen, |c2017
300 |a1 vol. (168 p.) : |bill. en coul. ; |c28 cm.
65000|aDeutsch
65000|aLernen und Lehren
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aSách bài tập
6530 |aTiếng Đức
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aThực hành tiếng 1A2
693 |aGiáo trình
700|aSchmitz, Helen
7001 |aDengler, Stefanie
7001|aRusch, Paul
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118069-70
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118069 Tài liệu môn học MH DC 438 NET Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118070 Tài liệu môn học MH DC 438 NET Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào