• Tài liệu môn học
  • 430.71 BRI
    DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache /
DDC 430.71
Tác giả CN Brinitzer, Michaela
Nhan đề DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Michaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros- El-Hosni
Lần xuất bản 2. erweiterte
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2016
Mô tả vật lý 200 S. : ill. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ausländische Sprecher
Thuật ngữ chủ đề Deutschunterricht-Lernen-Lehren
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Bài giảng-Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thiết kế, thực hiện và đánh giá bài giảng
Tác giả(bs) CN Brinitzer, Michaela
Tác giả(bs) CN Hantschel, Hans-Jürgen
Tác giả(bs) CN Kroemer, Sandra
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118067-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00159440
00220
004B494C7B0-2797-4311-A71A-E1863E49D3EA
005202009111539
008 2009112016 vm vie
0091 0
020 |a9783126753081
039|a20200911153956|btult|y20200911095239|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a430.71|bBRI
1001 |aBrinitzer, Michaela
24510|aDaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / |cMichaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros- El-Hosni
250 |a2. erweiterte
260 |aStuttgart :|bErnst Klett Sprachen,|c2016
300 |a200 S. : |bill. ; |c30 cm.
65000|aAusländische Sprecher
65000|aDeutschunterricht|xLernen|xLehren
65017|aTiếng Đức|vBài giảng|xDành cho người nước ngoài
6530 |aBài giảng
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aTiếng Đức
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aThiết kế, thực hiện và đánh giá bài giảng
693 |aGiáo trình
7001 |aBrinitzer, Michaela
7001|aHantschel, Hans-Jürgen
7001|aKroemer, Sandra
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118067-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118067 Tài liệu môn học MH DC 430.71 BRI Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118068 Tài liệu môn học MH DC 430.71 BRI Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào