DDC 438.007
Tác giả CN Rösler, Dietmar
Nhan đề Lernmaterialien und Medien / Dietmar Rösler, Nicola Würffel
Lần xuất bản Auflage, 5
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017
Mô tả vật lý 189 p. : ill. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch-Lernen-Lehren
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Ứng dụng công nghệ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy
Tác giả(bs) CN Würffel, Nicola.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159442
00220
004D6AC65C7-176D-42A1-BBCA-9526F03E05AA
005202009111414
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783126069694
039|a20200911141417|btult|y20200911102018|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.007|bROS
1001 |aRösler, Dietmar
24510|aLernmaterialien und Medien / |cDietmar Rösler, Nicola Würffel
250 |aAuflage, 5
260 |aStuttgart : |bErnst Klett Sprachen, |c2017
300 |a189 p. : |bill. ; |c30 cm.
65010|aDeutsch|xLernen|xLehren
6530 |aTiếng Đức
6530 |aHọc tập
6530 |aỨng dụng công nghệ
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aỨng dụng công nghệ trong giảng dạy
693 |aGiáo trình
7001 |aWürffel, Nicola.
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118065
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118065 Tài liệu môn học MH DC 438.007 ROS Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào