DDC 448.2
Tác giả CN Vũ, Văn Đại
Nhan đề Morphologie du français : document pédagogique / Vũ Văn Đại.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 23tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Hình thái từ-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Hình thái từ
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ pháp
Môn học Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516003(2): 000114122, 000118131
000 00000nam#a2200000u##4500
00159444
00220
004DA50F614-76F3-407D-8644-E199EDB68285
005202009141642
008200914s2019 vm vie
0091 0
035##|a1083197605
039|a20200914164254|btult|c20200914164214|dtult|y20200911105436|zmaipt
0410 |afre
044 |avm
08204|a448.2|bVUD
1000 |aVũ, Văn Đại
24510|aMorphologie du français :|bdocument pédagogique / |cVũ Văn Đại.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019
300 |a23tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xHình thái từ|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aNgữ pháp
6530 |aHình thái từ
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ pháp
692 |aNgôn ngữ học tiếng Pháp 2
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516003|j(2): 000114122, 000118131
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114122 Tài liệu môn học MH PH 448.2 VUD Tài liệu môn học 1
2 000118131 Tài liệu môn học MH PH 448.2 VUD Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào