• Tài liệu môn học
  • 303.482 JAN
    An introduction to intercultural communication : identities in a global community /
DDC 303.482
Tác giả CN Jandt, Fred Edmund
Nhan đề An introduction to intercultural communication : identities in a global community / Fred Edmund Jandt
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAGE, 2018
Mô tả vật lý 425tr. + 37tr. phụ lục ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Intercultural communication.
Thuật ngữ chủ đề Communication, International.
Thuật ngữ chủ đề Intercultural communication -United States.
Từ khóa tự do Hoa Kì
Từ khóa tự do Giao tiếp liên văn hóa
Từ khóa tự do Giao tiếp đa văn hóa
Khoa Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn học Chuyên đề giao tiếp liên văn hóa
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516001(2): 000118125-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159447
00220
0045EE0AEEF-8F75-47EC-BCBE-6A3DB36D94FE
005202009140953
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781506361659
039|a20200914095327|btult|y20200911110432|zmaipt
0410 |aeng
044 |acau
08204|a303.482|bJAN
10010|aJandt, Fred Edmund
24513|aAn introduction to intercultural communication : identities in a global community / |cFred Edmund Jandt
260 |aLos Angeles :|bSAGE, |c2018
300 |a425tr. + 37tr. phụ lục ; |c24cm.
65000|aIntercultural communication.
65000|aCommunication, International.
65000|aIntercultural communication |bUnited States.
6530 |aHoa Kì
6530 |aGiao tiếp liên văn hóa
6530 |aGiao tiếp đa văn hóa
690 |aTiếng Anh
691 |aNgôn ngữ Anh
692 |aChuyên đề giao tiếp liên văn hóa
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516001|j(2): 000118125-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118126 Tài liệu môn học MH AN 303.482 JAN Tài liệu môn học 1
2 000118125 Tài liệu môn học MH AN 303.482 JAN Tài liệu môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào