• Tài liệu môn học
  • 808.066378 ESS
    Richtig wissenschaftlich schreiben : Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen /
DDC 808.066378
Tác giả CN Esselborn-Krumbiegel, Helga,
Nhan đề Richtig wissenschaftlich schreiben : Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen / Helga Esselborn-Krumbiegel
Lần xuất bản 5., aktualisierte
Thông tin xuất bản Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2017
Mô tả vật lý 168 S : ill.; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Academic writing
Thuật ngữ chủ đề Wissenschaftliches Arbeiten
Thuật ngữ chủ đề Wissenschaftliches Manuskript
Từ khóa tự do Văn bản khoa học
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118099
000 00000nam#a2200000u##4500
00159448
00220
004CBD74899-8563-4215-9744-B3912C45959A
005202009141124
008200914s2017 vm vie
0091 0
020 |a9783825247324
039|a20200914112407|btult|c20200911140139|dtult|y20200911111019|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a808.066378|bESS
1001 |aEsselborn-Krumbiegel, Helga, |d1947-
24510|aRichtig wissenschaftlich schreiben : Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen / |cHelga Esselborn-Krumbiegel
250 |a5., aktualisierte
260 |aPaderborn :|bFerdinand Schöningh,|c2017
300 |a168 S :|bill.; |c22 cm.
65010|aAcademic writing
65010|aWissenschaftliches Arbeiten
65010|aWissenschaftliches Manuskript
6530 |aVăn bản khoa học
6530 |aKĩ năng viết
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118099
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118099 Tài liệu môn học MH DC 808.066378 ESS Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào