• Tài liệu môn học
  • 430 BRI
    Lehrwerke, Lehrwerkgenerationen und die Methodendiskussion im Fach Deutsch als Fremdsprache /
DDC 430
Tác giả CN Brill, Lilli Marlen
Nhan đề Lehrwerke, Lehrwerkgenerationen und die Methodendiskussion im Fach Deutsch als Fremdsprache / Lilli Marlen Brill
Thông tin xuất bản Aachen : Shaker, 2005
Mô tả vật lý VI, 398, 8 S. : Diagramme ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Deutsch
Thuật ngữ chủ đề Fremdsprache
Thuật ngữ chủ đề Sprachlehrbuch
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phân tích và thiết kế học liệu
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118085
000 00000nam#a2200000u##4500
00159450
00220
004B0429492-612B-4EDD-ADA0-FE2020D95834
005202009111625
008200911s2005 vm vie
0091 0
020 |a9783832247744
039|a20200911162552|btult|y20200911135324|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a430|bBRI
1001 |aBrill, Lilli Marlen
24510|aLehrwerke, Lehrwerkgenerationen und die Methodendiskussion im Fach Deutsch als Fremdsprache / |cLilli Marlen Brill
260 |aAachen : |bShaker, |c2005
300 |aVI, 398, 8 S. : |bDiagramme ; |c21 cm.
65000|aDeutsch
65000|aFremdsprache
65000|aSprachlehrbuch
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGiáo trình
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhân tích và thiết kế học liệu
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118085
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118085 Tài liệu môn học MH DC 430 BRI Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào