DDC 808.02
Tác giả CN Rettig, Heike
Nhan đề Wissenschaftliche Arbeiten schreiben : mit Abbildungen und Grafiken / Heike Rettig
Thông tin xuất bản Stuttgart : J.B. Metzler, 2017
Mô tả vật lý 149 S. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Schreiben
Thuật ngữ chủ đề Wissenschaftliches Manuskript
Từ khóa tự do Báo cáo khoa học
Từ khóa tự do Văn bản khoa học
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118079-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159459
00220
004587AE3CC-5FE2-49A0-A659-92324AD2EEB6
005202009141429
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783476044891
039|a20200914142928|btult|c20200914142909|dtult|y20200911160638|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a808.02|bRET
1001 |aRettig, Heike
24510|aWissenschaftliche Arbeiten schreiben : |bmit Abbildungen und Grafiken / |cHeike Rettig
260 |aStuttgart : |bJ.B. Metzler, |c2017
300 |a149 S. ; |c24 cm.
65000|aSchreiben
65000|aWissenschaftliches Manuskript
6530 |aBáo cáo khoa học
6530 |aVăn bản khoa học
6530 |aKĩ năng viết
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118079-80
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118079 Tài liệu môn học MH DC 808.02 RET Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118080 Tài liệu môn học MH DC 808.02 RET Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào