• Tài liệu môn học
  • 808.02 LOB
    Die wissenschaftliche Präsentation : Konzept - Visualisierung - Durchführung /
DDC 808.02
Tác giả CN Lobin, Henning
Nhan đề Die wissenschaftliche Präsentation : Konzept - Visualisierung - Durchführung / Henning Lobin
Thông tin xuất bản Stuttgart : UTB, 2012.
Mô tả vật lý 224 S. ; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Forschung
Thuật ngữ chủ đề Vortragstechnik
Thuật ngữ chủ đề Wissenschaft
Thuật ngữ chủ đề Präsentation
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Bài thuyết trình
Từ khóa tự do Kĩ thuật trình bày
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118083
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159461
00220
00482047FCC-929A-49AD-9860-E2CD055E9A6B
005202009141436
008081223s012. vm| vie
0091 0
020 |a9783825237707
039|a20200914143645|btult|y20200911163117|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a808.02|bLOB
1001 |aLobin, Henning
24514|aDie wissenschaftliche Präsentation : Konzept - Visualisierung - Durchführung / |cHenning Lobin
260 |aStuttgart : |bUTB, |c2012.
300 |a224 S. ; |c22 cm.
65000|aForschung
65000|aVortragstechnik
65000|aWissenschaft
65000|aPräsentation
6530 |aNghiên cứu khoa học
6530 |aBài thuyết trình
6530 |aKĩ thuật trình bày
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118083
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118083 Tài liệu môn học MH DC 808.02 LOB Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào