DDC 418.0071
Tác giả CN Doff, Sabine
Nhan đề Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen : Grundlagen - Methoden - Anwendung / Sabine Doff
Thông tin xuất bản Tübingen : Narr, 2012
Mô tả vật lý 325 S. : graph. Darst. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Empirische Forschung
Thuật ngữ chủ đề Fremdsprachenunterricht-Empirische Forschung -Lehrbuch
Từ khóa tự do Lehrbuch
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Giảng dạy ngoại ngữ
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành giảng dạy ngoại ngữ
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(1): 000118086
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159469
00220
004BE4BECF5-3612-4729-9A1A-94E06C9392F8
005202009141403
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9783823367215
039|a20200914140312|btult|y20200914083149|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a418.0071|bDOF
1001 |aDoff, Sabine
24510|aFremdsprachenunterricht empirisch erforschen : |bGrundlagen - Methoden - Anwendung / |cSabine Doff
260 |aTübingen : |bNarr, |c2012
300 |a325 S. : |bgraph. Darst. ; |c24 cm
65000|aEmpirische Forschung
65010|aFremdsprachenunterricht|xEmpirische Forschung |xLehrbuch
6530 |aLehrbuch
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiảng dạy ngoại ngữ
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành giảng dạy ngoại ngữ
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(1): 000118086
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118086 Tài liệu môn học MH DC 418.0071 DOF Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào