DDC 418.0071
Nhan đề Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik : ein Handbuch / Daniela Caspari, Friederike Klippel, Michael K Legutke, Karen Schramm
Thông tin xuất bản Tübingen : Narr Francke Attempto, 2016
Mô tả vật lý 485 S. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Fremdsprachenunterricht-Forschung
Thuật ngữ chủ đề Giảng dạy ngoại ngữ-Nghiên cứu
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Giảng dạy ngoại ngữ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành giảng dạy ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Caspari, Daniela
Tác giả(bs) CN Klippel, Friederike
Tác giả(bs) CN Legutke, Michael
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118073-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00159471
00220
00416273138-B3E3-43B2-9815-713651578B3E
005202009141123
008200914s2016 vm vie
0091 0
020 |a9783823368397
039|a20200914112304|btult|y20200914085041|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a418.0071|bFOR
24500|aForschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik : ein Handbuch / |cDaniela Caspari, Friederike Klippel, Michael K Legutke, Karen Schramm
260 |aTübingen : |bNarr Francke Attempto, |c2016
300 |a485 S. ; |c24 cm.
65010|aFremdsprachenunterricht|xForschung
65017|aGiảng dạy ngoại ngữ|xNghiên cứu
6530 |aPhương pháp nghiên cứu
6530 |aGiảng dạy ngoại ngữ
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aPhương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành giảng dạy ngoại ngữ
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aCaspari, Daniela
7001|aKlippel, Friederike
7001|aLegutke, Michael
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118073-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118073 Tài liệu môn học MH DC 418.0071 FOR Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118074 Tài liệu môn học MH DC 418.0071 FOR Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào