DDC 303.482
Tác giả CN Broszinsky-Schwabe
Nhan đề Interkulturelle Kommunikation Missverständnisse und Verständigung / Broszinsky-Schwabe
Lần xuất bản 2. Auflage
Thông tin xuất bản Wiesbaden, : Germany Springer VS, 2017
Mô tả vật lý XV, 269 S. : ill. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Intercultural communication
Thuật ngữ chủ đề Interkulturelles Verstehen
Thuật ngữ chủ đề Kulturkontakt
Từ khóa tự do Giao tiếp liên văn hóa
Từ khóa tự do Tiếp xúc văn hóa
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Giao tiếp liên văn hóa
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118105-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00159472
00220
00497341EB6-1E52-4E81-93A6-AE4664E2C4EC
005202009141439
008200914s2017 vm vie
0091 0
020 |a9783658139827
039|a20200914143954|btult|c20200914134123|dtult|y20200914085951|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a303.482|bBRO
1001 |aBroszinsky-Schwabe
24510|aInterkulturelle Kommunikation Missverständnisse und Verständigung / |cBroszinsky-Schwabe
250 |a2. Auflage
260 |aWiesbaden, : |bGermany Springer VS, |c2017
300 |aXV, 269 S. :|bill. ; |c21 cm
65000|aIntercultural communication
65000|aInterkulturelles Verstehen
65000|aKulturkontakt
6530 |aGiao tiếp liên văn hóa
6530 |aTiếp xúc văn hóa
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aGiao tiếp liên văn hóa
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118105-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118105 Tài liệu môn học MH DC 303.482 BRO Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118106 Tài liệu môn học MH DC 303.482 BRO Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào