DDC 438.02
Tác giả CN Kautz, Ulrich
Nhan đề Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / Ulrich Kautz
Thông tin xuất bản München : Iudicium, 2002
Mô tả vật lý 632 S. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Übersetzung-Lehrbuch
Thuật ngữ chủ đề Deutsch-Dolmetschen
Thuật ngữ chủ đề Deutsch-Übersetzung
Từ khóa tự do Kĩ năng dịch
Từ khóa tự do Phiên dịch
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Giảng dạy
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Nhập môn Biên-Phiên dịch
Môn học Biên dịch 2
Môn học Biên dịch 3
Môn học Phiên dịch 1
Môn học Phiên dịch 2
Môn học Phiên dịch 3
Môn học Biên dịch 1
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000118103-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159490
00220
0044F7A1DCA-2640-4631-90FB-714010CC3DDF
005202009141059
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |a9783891294499
039|a20200914105955|btult|c20200914104904|dtult|y20200914102130|zanhpt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.02|bKAU
1001 |aKautz, Ulrich
24510|aHandbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / |cUlrich Kautz
260 |aMünchen : |bIudicium, |c2002
300 |a632 S. : |bill. ; |c24 cm.
65000|aÜbersetzung|xLehrbuch
65010|aDeutsch|xDolmetschen
65010|aDeutsch|xÜbersetzung
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aPhiên dịch
6530 |aTiếng Đức
6530 |aGiảng dạy
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692 |aNhập môn Biên-Phiên dịch
692|aBiên dịch 2
692|aBiên dịch 3
692|aPhiên dịch 1
692|aPhiên dịch 2
692|aPhiên dịch 3
692|aBiên dịch 1
693 |aGiáo trình
693|aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000118103-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118103 Tài liệu môn học MH DC 438.02 KAU Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118104 Tài liệu môn học MH DC 438.02 KAU Tài liệu môn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào