DDC 658.15
Tác giả CN Berk, Jonathan
Nhan đề Corporate finance / Jonathan B. Berk, Peter M. DeMarzo
Thông tin xuất bản Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited, 2016
Mô tả vật lý 1167 p. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Industrial management
Thuật ngữ chủ đề Investment analysis
Thuật ngữ chủ đề Corporations-Finance
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lí tài chính
Từ khóa tự do Phân tích đầu tư
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Môn học .
Tác giả(bs) CN DeMarzo, Peter M.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(1): 000118483
000 00000nam#a2200000u##4500
00159659
00220
004FF1D9AD0-36AD-472E-9325-DB466D1D621F
005202010071537
008201007s2016 vm vie
0091 0
020 |a9781292160160
020 |a9781292160160
039|a20201007153745|btult|y20201006160245|zmaipt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a658.15|bBER
1001 |aBerk, Jonathan
24510|aCorporate finance / |cJonathan B. Berk, Peter M. DeMarzo
260 |aHarlow, United Kingdom : |bPearson Education Limited, |c2016
300 |a1167 p. ; |c30 cm.
65000|aIndustrial management
65000|aInvestment analysis
65010|aCorporations|xFinance
6530 |aTài chính doanh nghiệp
6530 |aQuản lí tài chính
6530 |aPhân tích đầu tư
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
692 |a.
693 |a.
7001 |aDeMarzo, Peter M.
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(1): 000118483
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118483 Tài liệu môn học MH QTKD 658.15 BER Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào