DDC 658
Tác giả CN Kinicki, Angelo
Nhan đề Organizational behavior : a practical, problem-solving approach / Angelo Kinicki, Mel Fugate
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York, NY : McGraw-Hill Education, 2018
Mô tả vật lý xxviii, 674 p., + CN1 - CN40, I1-I26 ; 30 cm.
Tóm tắt Develops students' problem solving skills through a 3-step problem-solving approach that lets them immediately put research-based knowledge into practice. This book addresses OB implications for students' jobs and careers, showing how OB provides them with higher-level soft skills employers seek, such as problem solving, and critical thinking
Thuật ngữ chủ đề Organizational behavior
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Hành vi tổ chức
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Tác giả(bs) CN Fugate, Mel
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(1): 000118482
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159660
00220
004CDAE8DB4-34AA-4D36-B524-FE225B383EB9
005202010091551
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a1259732649
020 |a9781259732645
039|a20201009155105|btult|c20201007150001|dtult|y20201006162016|zmaipt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a658|bKIN
1001|aKinicki, Angelo
24510|aOrganizational behavior : |ba practical, problem-solving approach / |cAngelo Kinicki, Mel Fugate
250|a2nd ed.
260 |aNew York, NY : |bMcGraw-Hill Education, |c2018
300 |axxviii, 674 p., + CN1 - CN40, I1-I26 ; |c30 cm.
520 |aDevelops students' problem solving skills through a 3-step problem-solving approach that lets them immediately put research-based knowledge into practice. This book addresses OB implications for students' jobs and careers, showing how OB provides them with higher-level soft skills employers seek, such as problem solving, and critical thinking
65000|aOrganizational behavior
6530 |aTổ chức
6530 |aHành vi tổ chức
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
7001 |aFugate, Mel
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(1): 000118482
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118482 Tài liệu môn học MH QTKD 658 KIN Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào