DDC 657.45
Nhan đề The internal audit function in banks / Basel committee on banking supervision
Thông tin xuất bản [s.l] : Bank for international settlements, 2012
Mô tả vật lý 23 tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Kiểm toán nội bộ
Từ khóa tự do Internal audit
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118474
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159663
00220
004E0A74703-F747-4CB7-999B-064B7F54E1AB
005202010091405
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20201009140545|btult|y20201007095426|zmaipt
0410 |aeng
08204|a657.45|bINT
24504|aThe internal audit function in banks / |cBasel committee on banking supervision
260|a[s.l] : |bBank for international settlements, |c2012
300 |a23 tr. ; |c30cm.
6530 |aNgân hàng
6530 |aKiểm toán nội bộ
6530 |aInternal audit
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118474
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118474 Tài liệu môn học MH TCNH 657.45 INT Bài báo 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào