DDC 332.1
Nhan đề Corporate governance principles for banks : Guidelines / Basel committee on banking supervision
Thông tin xuất bản [s.l] : Bank for international settlements, 2014
Mô tả vật lý 34tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Basle Committee on Banking Supervision
Thuật ngữ chủ đề Banks and banking-State supervision.
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118467
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159664
00220
004C5AB43C3-DF7A-4D9C-95F9-912FDA9273B8
005202010091424
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20201009142425|btult|c20201009112642|dtult|y20201007102151|zmaipt
0410 |aeng
08204|a332.1|bBAS
24500|aCorporate governance principles for banks :|bGuidelines / |cBasel committee on banking supervision
260|a[s.l] : |bBank for international settlements, |c2014
300 |a34tr. ; |c30cm.
65000|aBasle Committee on Banking Supervision
65010|aBanks and banking|xState supervision.
6530 |aNgân hàng
6530 |aQuản trị doanh nghiệp
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118467
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118467 Tài liệu môn học MH TCNH 332.1 BAS Bài báo 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào