DDC 332.1
Tác giả CN Gardó, Sándor
Nhan đề Bank governance and financial stability in CESEE : a review of the literature / Sándor Gardó
Mô tả vật lý 24 tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Financial stability
Thuật ngữ chủ đề Governance
Thuật ngữ chủ đề Transition economies
Từ khóa tự do Quản trị ngân hàng
Từ khóa tự do Tài chính
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118463
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159667
00220
004E3ABD287-667A-453A-8B3E-DCC475EB253D
005202010091029
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20201009102940|btult|c20201009102823|dtult|y20201007150021|zmaipt
0410 |aeng
08204|a332.1|bGAR
1001 |aGardó, Sándor
24510|aBank governance and financial stability in CESEE : |ba review of the literature / |cSándor Gardó
300 |a24 tr. ; |c30cm.
65000|aFinancial stability
65000|aGovernance
65000|aTransition economies
6530 |aQuản trị ngân hàng
6530 |aTài chính
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
773|tFocus on European economic integration|gQ1/10
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118463
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118463 Tài liệu môn học MH TCNH 332.1 GAR Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào