DDC 332.1
Tác giả CN Đào, Thị Thanh Bình
Nhan đề Banking regulation on capital adequacy requirement and banking risks : monograph / Đào Thị Thanh Bình chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 272tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Banking risks
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Rủi ro
Từ khóa tự do Vốn
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118464
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159668
00220
0049D7335B5-81E0-4A38-8490-7A45D8266AE3
005202010091059
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049969850
039|a20201009105952|btult|y20201007151711|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a332.1|bDAB
1000 |aĐào, Thị Thanh Bình
24510|aBanking regulation on capital adequacy requirement and banking risks : |bmonograph / |cĐào Thị Thanh Bình chủ biên.
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Quốc gia, |c2020
300 |a272tr. ; |c30cm.
65000|aBanking risks
6530 |aNgân hàng
6530 |aRủi ro
6530 |aVốn
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118464
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118464 Tài liệu môn học MH TCNH 332.1 DAB Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào