DDC 658.8
Tác giả CN Wirtz, Jochen
Nhan đề Essentials of services marketing / Jochen Wirtz, Christopher H. Lovelock
Thông tin xuất bản Upper Saddle River : Pearson, 2018
Mô tả vật lý 670 p. ; 30 cm.
Tóm tắt Essentials of Services Marketing is meant for courses directed at undergraduate and polytechnic students, especially those heading for a career in the service sector, whether at the executive or management level. It delivers streamlined coverage of services marketing topics with an exciting global outlook with visual learning aids and clear language. It has been designed so that instructors can make selective use of chapters and cases to teach courses of different lengths and formats in either services marketing or services management.
Thuật ngữ chủ đề Business and Management.
Thuật ngữ chủ đề Service industries -Marketing.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Dịch vụ
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Tác giả(bs) CN Lovelock, Christopher H
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118466
000 00000nam#a2200000u##4500
00159669
00220
0046B43CFCB-20DE-4D7E-AF68-060CF88AF81E
005202010091111
008201009s2018 vm vie
0091 0
020|a1292089954
020|a9781292089959
039|a20201009111126|btult|y20201007154118|zmaipt
0410 |aeng
044 |axxu
08204|a658.8|bWIR
1001|aWirtz, Jochen
24510|aEssentials of services marketing / |cJochen Wirtz, Christopher H. Lovelock
260 |aUpper Saddle River : |bPearson, |c2018
300 |a670 p. ; |c30 cm.
520 |aEssentials of Services Marketing is meant for courses directed at undergraduate and polytechnic students, especially those heading for a career in the service sector, whether at the executive or management level. It delivers streamlined coverage of services marketing topics with an exciting global outlook with visual learning aids and clear language. It has been designed so that instructors can make selective use of chapters and cases to teach courses of different lengths and formats in either services marketing or services management.
65000|aBusiness and Management.
65010|aService industries |xMarketing.
6530 |aMarketing
6530 |aTiếp thị
6530 |aDịch vụ
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
7001|aLovelock, Christopher H
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118466
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118466 Tài liệu môn học MH TCNH 658.8 WIR Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào