DDC 332.1
Nhan đề Standards Review of the Pillar 3 disclosure requirements : consultative document / Basel committee on banking supervision
Thông tin xuất bản [s.l] : Bank for international settlements, 2014
Mô tả vật lý 81tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Banks and banking-State supervision.
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Pillar 3
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118475
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159670
00220
004FE39CABD-13E6-4B92-8A0C-0BC2FAB49779
005202010091427
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9789291315451
039|a20201009142723|btult|y20201007160928|zmaipt
0410 |aeng
08204|a332.1|bBAS
24500|aStandards Review of the Pillar 3 disclosure requirements : |bconsultative document / |cBasel committee on banking supervision
260|a[s.l] : |bBank for international settlements, |c2014
300 |a81tr. ; |c30cm.
65010|aBanks and banking|xState supervision.
6530 |aNgân hàng
6530 |aPillar 3
6530 |aTiêu chuẩn
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118475
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118475 Tài liệu môn học MH TCNH 332.1 BAS Bài báo 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào