DDC 448.1
Tác giả CN Leroy-Miquel, Claire
Nhan đề Vocabulaire progressif du français avec 375 exercices : niveau intermédiaire / Claire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété
Thông tin xuất bản Lieu de publication non identifié : CLE International, 2013
Mô tả vật lý 207 p. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)-Vocabulaire
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Từ vựng
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 3B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Tác giả(bs) CN Goliot-Lété, Anne
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516003(1): 000118357
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159674
00220
004FA89C198-8BFC-4BAD-8F41-6FE1F94739FB
005202010090919
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9782090381283
039|a20201009091948|btult|y20201008090818|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.1|bLER
1001|aLeroy-Miquel, Claire
24510|aVocabulaire progressif du français avec 375 exercices : |bniveau intermédiaire / |cClaire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété
260 |aLieu de publication non identifié : |bCLE International, |c2013
300 |a207 p. ; |c30 cm.
65010|aFrançais (langue)|xVocabulaire
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aTừ vựng
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 3B2
692 |aThực hành tiếng 2B2
693 |a.
7001|aGoliot-Lété, Anne
852|a100|bTài liệu môn học|c516003|j(1): 000118357
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118357 Tài liệu môn học MH PH 448.1 LER Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào