DDC 391
Tác giả CN Cole, Trish
Nhan đề Why do we wear that? / Trish Cole
Thông tin xuất bản London : Watts, 1996
Mô tả vật lý 32 p. : color ill. ; 26 cm
Phụ chú Includes index
Tóm tắt Discusses different styles of clothing and accessories worn by people around the world throughout history. Suggested level: primary, intermediate
Thuật ngữ chủ đề Clothing and dress-Juvenile literature.
Thuật ngữ chủ đề Costume-Juvenile literature.
Từ khóa tự do Trang phục
Từ khóa tự do Sách thiếu nhi
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000095110
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159675
0021
0047E73BDF2-8B40-4289-9981-5F87BCD9DB22
005202010080913
008081223s1996 vm| vie
0091 0
020 |a0749619074
039|a20201008091351|btult|y20201008091343|ztult
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a391|bCOL
1001 |aCole, Trish
24510|aWhy do we wear that? / |cTrish Cole
260 |aLondon : |bWatts, |c1996
300 |a32 p. : |bcolor ill. ; |c26 cm
500 |aIncludes index
520 |aDiscusses different styles of clothing and accessories worn by people around the world throughout history. Suggested level: primary, intermediate
65010|aClothing and dress|xJuvenile literature.
65010|aCostume|xJuvenile literature.
6530 |aTrang phục
6530 |aSách thiếu nhi
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000095110
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000095110 TK_Tiếng Anh 391 COL Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào