LCC KU2790
DDC 343.94
Tác giả CN Barkoczy, Stephen.
Nhan đề Foundations of taxation law / Stephen Barkoczy.
Lần xuất bản 5th Edition.
Thông tin xuất bản Sydney, NSW : CCH Australia Limited, 2013
Mô tả vật lý xxxii, 1167 p ; 25 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật-Pháp luật-Thuế-TVĐHHN.
Thuật ngữ chủ đề Taxation-Law and legislation-Australia.
Từ khóa tự do Pháp luật.
Từ khóa tự do Australia.
Từ khóa tự do Law and legislation.
Từ khóa tự do Taxation.
Từ khóa tự do Thuế.
Từ khóa tự do Luật.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000099497
000 00000nam a2200000 a 4500
00159677
0021
00400777758-4231-4AA4-A065-96588DF7B36F
005202010080927
008170823s2013 xna eng
0091 0
010|a 2013376439
020|a9781922042439
035##|a847764812
039|y20201008092724|zanhpt
040|aDLC|beng|erda|cDLC|dDLC
0410 |aeng
042|apcc
043|au-at---
044|axna
05000|aKU2790|b.B35 2013
08204|a343.94|bBAR
1001 |aBarkoczy, Stephen.
24510|aFoundations of taxation law /|cStephen Barkoczy.
250|a5th Edition.
260|aSydney, NSW :|bCCH Australia Limited,|c2013
300|axxxii, 1167 p ; |c25 cm
504|aIncludes bibliographical references and index.
6500|aLuật|xPháp luật|xThuế|2TVĐHHN.
65017|aTaxation|xLaw and legislation|zAustralia.
6530 |aPháp luật.
6530 |aAustralia.
6530 |aLaw and legislation.
6530 |aTaxation.
6530 |aThuế.
6530 |aLuật.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000099497
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000099497 TK_Tiếng Anh 343.94 BAR Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào