DDC 332.7
Tác giả CN Đào, Thanh Bình
Nhan đề Structural approach of credit risk with jump diffusion process : Credit risk models & application / Đào Thanh Bình
Thông tin xuất bản [S.l] : Lambert academic publishing
Mô tả vật lý 172 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Credit risk
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Rủi ro tín dụng
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học .
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000118471
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159678
00220
004B59FFCB3-E8BA-4E22-94F5-D366BF24B151
005202010081126
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9783845409061
039|a20201008112700|btult|y20201008092918|zmaipt
0410 |aeng
08204|a332.7|bDAB
1000 |aĐào, Thanh Bình
24510|aStructural approach of credit risk with jump diffusion process : |bCredit risk models & application / |cĐào Thanh Bình
260|a[S.l] : |bLambert academic publishing
300 |a172 tr. ; |c30 cm.
65000|aCredit risk
6530 |aTín dụng
6530 |aDoanh nghiệp
6530 |aRủi ro tín dụng
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aTài chính ngân hàng
692 |a.
693 |a.
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000118471
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118471 Tài liệu môn học MH TCNH 332.7 DAB Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào