DDC 332.024
Tác giả CN Lang, Larry R.
Nhan đề Strategy for personal finance / Larry R. Lang
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1988
Mô tả vật lý 594 p : chart ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Personal Finance
Thuật ngữ chủ đề Tài chính cá nhân
Từ khóa tự do Tài chính cá nhân
Từ khóa tự do Finance
Từ khóa tự do Personal Finance
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000057230
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159679
0021
0044EBFBE5D-C716-4DC4-904C-1A607A8BF5B7
005202010081007
008081223s1988 vm| vie
0091 0
020 |a007036317X
039|y20201008100733|zhuongnt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a332.024|bLAN
1001 |aLang, Larry R.
24510|aStrategy for personal finance / |cLarry R. Lang
250 |a4th ed.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c1988
300 |a594 p : |bchart ; |c24 cm
65000|aPersonal Finance
65007|aTài chính cá nhân
6530 |aTài chính cá nhân
6530 |aFinance
6530|aPersonal Finance
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000057230
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000057230 TK_Tiếng Anh 332.024 LAN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào