DDC 332
Tác giả CN Cornett, Marcia Millon.
Nhan đề Finance applications & theory / Marcia Millon Cornett, Troy A. Adair, Jr., John Nosinger.
Thông tin xuất bản Boston : McGraw-Hill, 2009
Mô tả vật lý 655 p ; 28 cm
Thuật ngữ chủ đề Finance
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Finance
Tác giả(bs) CN Adair, Troy A.
Tác giả(bs) CN Nosinger, John.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000076564
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159681
0021
00451728F27-1D2C-49FB-8B35-EABF884F6F03
005202010081031
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780073382258
039|y20201008103144|zhuongnt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a332|bCOR
1001 |aCornett, Marcia Millon.
24510|aFinance applications & theory / |cMarcia Millon Cornett, Troy A. Adair, Jr., John Nosinger.
260 |aBoston : |bMcGraw-Hill, |c2009
300 |a655 p ; |c28 cm
65000|aFinance
65007|aTài chính
6530 |aTài chính
6530 |aFinance
7001 |aAdair, Troy A.
7001 |aNosinger, John.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000076564
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000076564 TK_Tiếng Anh 332 COR Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào