DDC 332
Tác giả CN Cornett, Marcia Millon
Nhan đề Finance : applications & theory / Marcia Millon Cornett, Troy A. Adair, Jr., John Nofsinger.
Thông tin xuất bản Boston : McGraw-Hill, 2009
Mô tả vật lý 655 p ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Finance
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Finance
Tác giả(bs) CN Adair, Troy A.
Tác giả(bs) CN Nofsinger, John.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000068074
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159683
0021
004F3DFF505-70B1-49BE-A8FF-F8C05DC9AA9B
005202010081052
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780077342463
039|y20201008105219|zhuongnt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a332|bCOR
1001 |aCornett, Marcia Millon
24510|aFinance : |bapplications & theory / |cMarcia Millon Cornett, Troy A. Adair, Jr., John Nofsinger.
260 |aBoston : |bMcGraw-Hill, |c2009
300 |a655 p ; |c27 cm
65000|aFinance
65007|aTài chính
6530 |aTài chính
6530 |aFinance
7001 |aAdair, Troy A.
7001 |aNofsinger, John.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000068074
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000068074 TK_Tiếng Anh 332 COR Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào