DDC 332.024
Tác giả CN Kapoor, Jack R.
Nhan đề Personal Finance / Jack R. Kapoor, Les R. Dlabay, Robert J. Hughes.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2012
Mô tả vật lý 666 p ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Personal Finance
Thuật ngữ chủ đề Tài chính cá nhân
Từ khóa tự do Personal Finance
Từ khóa tự do Tài chính cá nhân
Từ khóa tự do Finance
Tác giả(bs) CN Dlabay, Les R.
Tác giả(bs) CN Hughes, Robert J.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000085049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159684
0021
004A43F5A50-A468-4DFB-B43E-7EBBB25011C9
005202010081058
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9780073530697
039|y20201008105856|zhuongnt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a332.024|bKAP
1001 |aKapoor, Jack R.
24510|aPersonal Finance / |cJack R. Kapoor, Les R. Dlabay, Robert J. Hughes.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2012
300 |a666 p ; |c27 cm
65000|aPersonal Finance
65007|aTài chính cá nhân
6530 |aPersonal Finance
6530 |aTài chính cá nhân
6530 |aFinance
7001 |aDlabay, Les R.
7001 |aHughes, Robert J.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000085049
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000085049 TK_Tiếng Anh 332.024 KAP Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào