• Tài liệu môn học
  • 658.802 MIL
    Xây dựng câu chuyện thương hiệu : Làm rõ thông điệp của bạn đến khách hàng =
DDC 658.802
Tác giả CN Miller, Donald
Nhan đề Xây dựng câu chuyện thương hiệu : Làm rõ thông điệp của bạn đến khách hàng = Building a storybrand / Donald Miller ; Vũ Diệu Hương dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty Văn hóa và truyền thông 1980 Books, 2020
Mô tả vật lý 370tr. ; 21cm.
Tóm tắt Đề cập đến một khung làm việc chuẩn xác, cơ bản nhưng hiệu quả, để trợ giúp hàng ngàn công ty tiếp cận với khách hàng tốt hơn và thu được kết quả thực tiễn trong việc xây dựng thương hiệu
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu-Tiếp thị-Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xây dựng và phát triển thương hiệu
Tác giả(bs) CN Vũ, Diệu Hương dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(2): 000118704-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159797
00220
004AB96A6D4-EEC4-4E43-A40D-98968D53CD41
005202011171128
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201117112822|btult|y20201113163431|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.802|bMIL
1001 |aMiller, Donald
24510|aXây dựng câu chuyện thương hiệu : Làm rõ thông điệp của bạn đến khách hàng =|bBuilding a storybrand / |cDonald Miller ; Vũ Diệu Hương dịch
260 |aHà Nội : |bLao động ; Công ty Văn hóa và truyền thông 1980 Books, |c2020
300 |a370tr. ; |c21cm.
520 |aĐề cập đến một khung làm việc chuẩn xác, cơ bản nhưng hiệu quả, để trợ giúp hàng ngàn công ty tiếp cận với khách hàng tốt hơn và thu được kết quả thực tiễn trong việc xây dựng thương hiệu
65017|aThương hiệu|xTiếp thị|xBí quyết thành công
6530 |aTiếp thị
6530 |aThương hiệu
6530 |aBí quyết thành công
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXây dựng và phát triển thương hiệu
693 |aTài liệu tham khảo
7000 |aVũ, Diệu Hương|edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(2): 000118704-5
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118705 Tài liệu môn học MH TTDN 658.802 MIL Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118704 Tài liệu môn học MH TTDN 658.802 MIL Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào