• Tài liệu môn học
  • 658.8 KOT
    Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số =
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số = Marketing 4.0: Moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành,... dịch
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 262tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật tiếp thị áp dụng trong nền kinh tế số
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ số-Tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Công nghệ số
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Tiếp thị trực tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khoa Hồng Thành dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Như dịch
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thùy Minh Anh dịch
Tác giả(bs) CN Kartajaya, Hermawan
Tác giả(bs) CN Setiawan, Iwan
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(3): 000118676-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159799
00220
004851049D0-DD6F-4513-AD28-D7B4451B02F0
005202011170852
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201117085216|btult|c20201117085104|dtult|y20201116083300|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bKOT
1001 |aKotler, Philip
24510|aTiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số = |bMarketing 4.0: Moving from traditional to digital / |cPhilip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành,... dịch
250 |aIn lần thứ 9
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a262tr. ; |c21cm.
520 |aCung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật tiếp thị áp dụng trong nền kinh tế số
65017|aCông nghệ số|xTiếp thị
6530 |aTiếp thị
6530 |aTiếp thị
6530 |aCông nghệ số
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aTiếp thị trực tuyến
693 |aGiáo trình
7000 |aNguyễn, Khoa Hồng Thành|edịch
7000 |aNguyễn, Quỳnh Như|edịch
7000 |aHoàng, Thùy Minh Anh|edịch
7001|aKartajaya, Hermawan
7001|aSetiawan, Iwan
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(3): 000118676-8
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118678 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 KOT Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000118677 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 KOT Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000118676 Tài liệu môn học MH TTDN 658.8 KOT Tài liệu Môn học 3 Hạn trả:10-12-2020

Không có liên kết tài liệu số nào