DDC 172.2
Tác giả CN Sandel, Michael
Nhan đề Phải trái đúng sai = Justice: What's the right thing to do? / Michael Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch
Lần xuất bản In lần thứ 17
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 401tr. ; 20cm.
Tùng thư Cánh cửa mở rộng - Tủ sách hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt
Tóm tắt Trình bày những triết lý đạo đức chính trị thông qua việc đánh giá những vấn đề công lý gây nhiều tranh cãi về con người, chiến tranh, phúc lợi xã hội...
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức chính trị-Công lí
Từ khóa tự do Đạo đức chính trị
Từ khóa tự do Công lí
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xu hướng truyền thông hiện đại
Tác giả(bs) CN Hồ, Đắc Phương dịch
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516017(3): 000118679-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159800
00220
004B0501CFA-1238-45C4-888E-2A7779D79956
005202011171016
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786041125698
039|a20201117101653|btult|y20201116084255|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a172.2|bSAN
1001 |aSandel, Michael
24510|aPhải trái đúng sai = |bJustice: What's the right thing to do? / |cMichael Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch
250 |aIn lần thứ 17
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a401tr. ; |c20cm.
490 |aCánh cửa mở rộng - Tủ sách hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt
520 |aTrình bày những triết lý đạo đức chính trị thông qua việc đánh giá những vấn đề công lý gây nhiều tranh cãi về con người, chiến tranh, phúc lợi xã hội...
65017|aĐạo đức chính trị|xCông lí
6530 |aĐạo đức chính trị
6530 |aCông lí
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXu hướng truyền thông hiện đại
693 |aTài liệu tham khảo
7000 |aHồ, Đắc Phương|edịch
852|a100|bTài liệu môn học|c516017|j(3): 000118679-81
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000118679 Tài liệu môn học MH TTDN 172.2 SAN Tài liệu Môn học 1
2 000118680 Tài liệu môn học MH TTDN 172.2 SAN Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000118681 Tài liệu môn học MH TTDN 172.2 SAN Tài liệu Môn học 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào